رویداد اینوونت ایران

فرصت های هوش مصنوعی در فضای استارتاپی ایران

مجموعه اینوونت با همکاری افراد متخصص حوزه های مختلف به صورت داوطلبانه با مشارکت و همکاری متخصصين بين المللي سعی دارد تا دانش و فناوری روز دنیا و تجربه فعالین داخل کشور را برای ایجاد فرصت ها و حل چالشهای اکوسیستم استارتاپی ایران کنار یکدیگر قرار دهد

ثبت نام در رویداد اینوونت ایران